Meno

 To meno nad každé je
 to meno vždy bude znieť
 V tom mene zmierenie je
 v tom mene zachránení sme

F# 
 V tom mene odpustené sú hriechy
 v tom mene víťazmi sme
 V tom mene máme život večný
 to meno nebude prekonané
 To meno je večné

 Je vysoko nad každú vládu a moc
 od vekov až na veky
 Nad každé meno, ktoré vyslovíme
 to meno má Boží Syn

 To meno je Ježiš
 Ježiš je Boží Syn
 Ježiš je nad všetkým