Niekedy

intro

1:

eeNiekedy sa púšť zdáDD
GGtak priveľmi dlCC
eeNiekedy vietor máDD
GGtak prisilné CCkrídla

prechorus:

Ó eenie, D/F#D/F#Boh GGneCCdrieDDme
eemôj D/F#D/F#strážGGca CCnesDD
On eeneD/F#D/F#doGGvoCCDDviac
než môžem zniesť
V eeňom D/F#D/F#som GGukCCryDD

2:

Niekedy ticho má
tak priveľké ústa
Niekedy slová nás
tak priveľmi bolia

prechorus

chorus: 4x

Veď môj CCBoh
je DDstále so mnou
On je eenaveky so mnou

3:

Niekedy samota
je priveľmi hlučná
Niekedy viny nás
tak ku zemi tlačia

prechorus

chorus 4x