Niekedy

 Niekedy sa púšť zdá
 tak priveľmi dl
 Niekedy vietor má
 tak prisilné krídla

 Ó nie, D/F# Boh nedrieme
môj D/F# strážca nes
 On neD/F# dovolí viac
 než môžem zniesť
 ňom D/F# som ukry

 Niekedy ticho má
 tak priveľké ústa
 Niekedy slová nás
 tak priveľmi bolia

 Veď môj Boh
 je stále so mnou
 On je naveky so mnou

 Niekedy samota
 je priveľmi hlučná
 Niekedy viny nás
 tak ku zemi tlačia