O čom rozmýšľam

 O čom rozmýšľam
c# 
 o čom mi srdce rozpráva
 Nech je ti príjemný
 nech ti to radosť dá

c# 
 Nebesia o tebe
 žalmy si spievajú
f# 
 Kreslia na oblohu
dielo tvojich rúk

 Môj Boh
 Hospodin slávny je
 Hospodin slávny je
 Boh majesg# tátny

 O čom rozmýšľam
 o čom mi srdce rozpráva
 Nech je ti príjemný
 nech ti to radosť dá

 Jediný Boží Syn
 za môj hriech šiel za kríž
 On moju smrť zomrel
 a je môžem teraz žiť

 O tvojej veľkosti
A/C# 
 celá zem volá
 Slnko aj hviezdy sú
f# 
 lampami pre teba

 Mnohé a veliké
A/C# 
 sú tvoje divy
 Z plných pľúc vyznávam
 si f# nádherný, nádherný, nádherný