Kto je Boh ako ty

 Ó, kto je Boh ako ty
 kto sa ti vyrovná
 Ó, kto je ti podob
 a s kým ťa porovnám

 Veď kto sa na Boha hrá
 nikdy na teba ne
 v ničom sa ti nevyrov

 Ó, kto je Boh
 kto je ti rovný
F# kto je ti aspoň podobný
D# 
 Veď pred tebou nebol
 po tebe tiež
 iný Boh nikdy nebuD# de

 Ó, kto je Boh ako ty
 naveky ten istý
 Ó, kto je ti podobný
 kto má moc ako ty

 Veď kto sa na Boha hrá
 nikdy na teba nemá
 v ničom sa ti nevyrovná

 Si večný jediný Boh
D# 
 si verný nemenný Boh
D# 
 Si večný jediný Boh
D# 
 si verný nemenný Boh
D# 

 Nemenný Boh

 Iný Boh nikdy nebuA# de
 iný Boh nikdy nebuD# de