S kým chcem žiť

 S kým chcem žiť večný deň
f# 
 kým sa chcem nechať viesť
 a koho vzývať chcem
môj Boh, to si ty

 S kým môj čas neskončí
f# 
 ku komu vždy smiem prísť
 Kto rany lieči mi
Ježiš, to si ty

Prvý a posledný
 si živý, si naveky
A/C# 
 Bol si a budeš
 stále ten istý
 vždy verný v láske
 verný v milosti

Prvý a posledný
 si živý, si naveky
 Bol si a budeš
 stále ten istý
 vždy verný v láske
 verný v milosti
A/C# 

 Keď som prázdna
 to mi chýbaš ty
G  Nič a nikto nemôže
 ťa A/C# nahradiť

 Nikto nemôže dať to
 čo dávaš ty
 Si nekonečne vzácnejší
 než celý vesmír