Vdýchni život

 Vdýchni život
 vdýchni život medzi nás

 Či ožijú suché kosti
 v tomto f# údolí
 od štyroch strán, Duchu, príď
 a vej na týchto pobitých

 Tak počujte, suché kosti
 čo Boh hovorí
 od štyroch strán, Duchu, príď
 a vej, aby sme ožili

 Nech hluchí počujú
 a chromí f# tancujú
 nech pieseň radosti
 prináša f# slobodu

 Nech jasot víťazstva
 zaznieva f# nad nami
 a tvoja sláva nás
 všetkých f# zatôni

f# 
 Vdýchni život
 vdýchni život medzi nás

 Od štyroch strán Duchu, príď
 od štyroch strán A/C# Duchu, príď
 a vej aby sme ožili