Vznešený

 Tak vznešený
 Boh nemenný
 plné sú nebesia
 aj zem tvojej slávy

 Vládneš nad všetkým
 a tvoj trón je večný
 Všetko si stvoril ty
 a všetko ti patrí

 Svätý, c# svätý Boh
 Boh všemocný
 Hodný si vziať slávu
 chválu a česť

 Tak vznešený
 Boh nemenný
 Baránok, ktorý dal
 svoj život na kríži

 Z mŕtvych vstal a žije
 naše hriechy umyl
 Všetko sa pred tebou
 na kolená skloní

 Tak F# vznešený
 Boh nemenný
 Duch Svätý, F# Tešiteľ
 on stále je s nami

 Svet z hriechu F# usviedčaš
 my sme chrámom tvojim
 zdroj všetkej F# pravdy si
 a mocou nás plníš

 Svätý, d# svätý BoC# h
 Boh všemocný
 Hodný si vziať F# slávu
 chválu a C# česť