Aké je dobré a milé

 Aké je dobré a mi
 keď bratia žijú pospolu, pospolu
 Aké je dobré a mi
 keď bratia žijú pospolu

 Tak poď to teraz skúsiť, skúsiť s Pánom tiež
 no bez bratov a sestier to nezvládneš
 bratské spoločenstvo, to je super vec
 tam v láske žiť sa učíš, tak skús to ešte dnes

 Je však aj niekto taký, kto lásku nestrpí
 rozbíja každé bratstvo, zlé reči rozšíri
 Nezľakni sa boja o vzácne priateľstvá
 požehnanie ťa nájde, radostne zavoláš