Aké je dobré a milé

chorus: 2x

GGAké je CCdobré a miGGCC
GGkeď bratia CCžijú pospoDDlu, pospoGGlu
Aké je CCdobré a miGGCC
GGkeď bratia CCžijú DDpoCCspoGGlu

rap 1

Tak poď to teraz skúsiť, skúsiť s Pánom tiež
no bez bratov a sestier to nezvládneš
bratské spoločenstvo, to je super vec
tam v láske žiť sa učíš, tak skús to ešte dnes

chorus 2x

rap 2

Je však aj niekto taký, kto lásku nestrpí
rozbíja každé bratstvo, zlé reči rozšíri
Nezľakni sa boja o vzácne priateľstvá
požehnanie ťa nájde, radostne zavoláš

chorus 2x

rap 1

chorus 2x

rap 2

chorus 2x