Chváľte Pána

Chváľte Pána, všetky národy
chváľte Pána, všetky národy
Chváľte Pána, všetky národy
Woah

 
 Jeho milosrdenstvo je veľké voči nám
jeho pravda trvá naveky

 Všetci spolu oslavujme ho
 všetci spolu oslavujme ho
 Všetci spolu oslavujme ho
 Woah