Chváľte Pána

1: 3x

CCChváľte Pána, všetky národy
aachváľte Pána, všetky národy
FFchváľte Pána, všetky národy
GGwoah

prechorus

chorus: 2x

Jeho aamilosrdenstvo je veľké voGGči FFnám
GGa aajeho pravda trvá naGGveky

2: 3x

Všetci spolu oslavujme ho
všetci spolu oslavujme ho
všetci spolu oslavujme ho
woah

prechorus

chorus 2x

1 + 2 3x

prechorus

chorus 2x

2 3x