Nie je iné meno

Nie je iné meno, nie je, nie je
 nie je iné meno, nie je, nie je
 nie je iné meno, nie je, nie je
 len Ježiš ťa môže spasiť

Jedine Ježiš, jedine JeA# žiš
 ti môže večný život dať
Jedine Ježiš, jedine JeA# žiš
ti môže život dať

 Zamilovaný, zamilovaný
 zamilovaný do Ježiša
 Zamilovaný, zamilovaný
 zamilovaný do Ježiša

Láskou horím k nemu
 bez neho nechcem už nikdy žiť
 Moje srdce chce stále kričať
 ó, Ježiš z Nazaretu

 Nane niko aver, nane, nane
 nane niko aver, nane, nane
 nane niko aver, nane, nane
 ča o Del tut šaj spasinel

 Niko, ča o Del, niko, ča o Del
 večno dživipen tut šaj del
 Niko, ča o Del, niko, ča o Del
 večno dživipen del

 Zakamľom me man, zakamľom me man
 zakamľom me man andro Ježiš
 Zakamľom me man, zakamľom me man
 zakamľom me man andro Ježiš

 Me tut igen kamav
 bial tute te dživel nakamav
 Miro jilo ča furt vičinel
 kaj o Ježiš sig te avel