Budem spievať

intro

1:

Budem CCspievať, DDpretože som eespasený
Budem CCspievať, DDJežiš je môj eePán

chorus:

On je GGnádeDDjou v čase eesúženiaCC
viem, môj GGPán DDzachránil eemaCC
on je GGnádeDDjou v čase eesúženiaCC
viem, môj GGPán zachráDDnil eema

1 2x

chorus

interlude

2: 4x

Budem spievať, pretože som slobodný
Budem spievať, Ježiš zvíťazil

chorus

interlude + modulácia

outro:

On je AAnádeEEjou v čase f#f#súženiaDD
viem, môj AAPán EEzachránil f#f#ma