Nebudem sa túlať

 
 Nebudem sa túlať svetom
 chcem mať správny smer
 Zrak svoj túžim dvíhať
 k tebe, Pane, každý deň

 Teba budem vždy milovať
 iba láskou vernou
 naplň moje srdce radosťou

 Žiadostivosti a hriechu
 už nežijem
 Príklad lásky a obety
 nasledujem

 
 Naplň moje srdce radosťou