Jedine Ježiš

intro

1:

GGJedine JeDDžiš
CCJedine ty si GGPán
CCJedine s tebou GGžiť sa oplaDD
GGJedine JeDDžiš
CCJedine ty si GGkráľ
CCJedine tebe GGvšetká moc patDD

chorus:

Ja GGviem (on je DDmôj Pán a CCkráľ)
zachráDDnil ma, ja GGviem (on je Dmôj Pán a Ckráľ)
OčisDDtil ma, ja GGviem (on je Dmôj Pán a Ckráľ)
MiluDDje ma, ja GGviem (on je Dmôj Pán a Ckráľ)

2:

Jedine Ježiš
Jedine ty si Boh
Jedine v tebe budúcnosť mám
Jedine Ježiš
Jedine ty si ten
s ktorým nikdy nebudem sám

chorus

interlude

chorus

chorus:

GGViem, viem, DDviem, viem, CCviem
zachráDDnil ma, ja GGviem, viem, DDviem, viem, CCviem
OčisDDtil ma, ja GGviem, viem, DDviem, viem, CCviem
MiluDDje ma, ja GGviem, viem, DDviem, viem, CCviem
Ja DDto už GGvieDDAAm

outro