Jedine Ježiš

 
Jedine Ježiš
Jedine ty si Pán
Jedine s tebou žiť sa opla
Jedine Ježiš
Jedine ty si kráľ
Jedine tebe všetká moc pat

 Ja viem (on je môj Pán a kráľ)
 zachránil ma, ja viem (on je môj Pán a kráľ)
 Očistil ma, ja viem (on je môj Pán a kráľ)
 Miluje ma, ja viem (on je môj Pán a kráľ)

 Jedine Ježiš
 Jedine ty si Boh
 Jedine v tebe budúcnosť mám
 Jedine Ježiš
 Jedine ty si ten
 s ktorým nikdy nebudem sám

Viem, viem, viem, viem, viem
 zachránil ma, ja viem, viem, viem, viem, viem
 Očistil ma, ja viem, viem, viem, viem, viem
 Miluje ma, ja viem, viem, viem, viem, viem
 Ja to už viem