Tiro Kamiben

 
 O Ježiš Kristus vičinel ajsen sar tu
  Av! Phir tu pal ma, le čačibnaha, pal miro drom

 O Del pheH7 nel mre jileske hoj tut kamel
 phuter o jilo, dela tut o kamiben

 Šunen phralale, das o dživipen le Devleske
 a ov bičhavla, le Sveto Duchos, savorenge

 O Del kamel te del amen o kamiben
 kaj te barol andre jile amare

 
 Tiro kamiben mi labol andre mro jilo
 a tiro lav mi lidžal man pal tiro drom
 Me kamav te džal dureder
 tuha te dživel hin mekfeder
 paš tute te jel so mekpašeder, miro Del

f# f# 
 
 Tiro kamiben mi labol andre f# mro jilo
 a tiro lav mi lidžal man pal tif# ro drom
 Me kamav te džal dureder
 tuha te dživel hin mekfeder
 paš tute te jel so mekpašeder, miro Del


  Tvoja láska

  Ježiš Kristus volá takých ako ty
 Poď! Poď za mnou, s pravdou, po mojej ceste
  Boh hovorí môjmu srdcu, že ťa miluje
  otvor si srdce, dá ti lásku

  Počúvajte, bratia, dajme život Bohu
  a on nám všetkým zošle Svätého Ducha
  Boh nám chce dať lásku
  aby rástla v našich srdciach

  Tvoja láska nech horí v mojom srdci
  a tvoje slovo, nech ma vedie po tvojej ceste
  Chcem ísť ďalej, žiť s tebou je najlepšie
  byť pri tebe čo najbližšie, môj Boh