Áno

 
 Nedbám na to, čo mi vraví svet
 v ňom pravého šťastia pre mňa niet
 I keby som bohatstvo i slávu mal
 bez teba som iba ako prázdny džbán

 Dlho som sa bránil,  svoje plány mal
 veď len s tebou, Ježiš,  život zmysel 

 Máš moje áno, Ježiš, áno
 máš moje áno, chcem pre teba žiť
 keď som radostný, aj v čase skúšky
 máš moje áno, dôverujem ti

G/H 
 
 Máš moje áno, Ježiš, f# áno
 máš moje áno, chcem pre teba žiť
 keď som radostný, aj v čase f# skúšky
 máš moje áno, dôverujem ti