V náručí

intro

1:

AACeHHlý sa EEstrácam AAv tvoHHjom objaEE
AAHHNič mi nec#c#chýba, f#f#keď blízko HHsi
AAHHNespokojEEné je AAmoHHje srdce, E/G#E/G#kým
AAto HHtvoje nec#c#nájde, f#f#nespočinie s HHním

prechorus:

AAUhasiť vieš len ty EEH/D#H/D#sám
f#f#smäd, čo vo E/G#E/G#vnútri HHmám

chorus:

Si c#c#tým, po kom AAmoja duša túži
Si EEtým, kto ma HHnekonečne ľúbi
si c#c#tým, kto ma AAdvíha vždy, keď padnem
milosť f#f#dávaš, keď som E/G#E/G#na dne, ty si HHtým
kto ma v náručí vždy EEdrží

2:

V bázni sa skláňam, som premožený
slov nenachádzam, chcem tu len byť
všetko je márne, keď tu nie si ty
daj mi iba seba, môj Pane, to mi postačí

prechorus

chorus 2x

KTo ma: 2x

Kto ma v náručí vždy c#c#drží
kto ma v náručí vždy AAdržíš
Ty ma v náručí vždy EEdržíš
ty ma v náručí vždy HHdržíš

prechorus