V náručí

 
 Celý sa strácam  v tvojom obja
 nič mi nec# chýba, f#  keď blízko si
 Nespokojné je  moje srdce, E/G# kým
 to tvoje nec# nájde, f# nespočinie s ním

 Uhasiť vieš len ty H/D# m
f# smäd, čo vo E/G# vnútri mám

 Si c# tým, po kom moja duša túži
 Si tým, kto ma nekonečne ľúbi
 si c# tým, kto ma dvíha vždy, keď padnem
 Milosť f# dávaš, keď som E/G# na dne, ty si tým
 kto ma v náručí vždy drží

 V bázni sa skláňam, som premožený
 slov nenachádzam, chcem tu len byť
 Všetko je márne, keď tu nie si ty
 daj mi iba seba, môj Pane, to mi postačí

 Kto ma v náručí vždy c# drží
 (kto ma v náručí vždy drží)
 Ty ma v náručí vždy držíš
 (ty ma v náručí vždy držíš)