Dvíham

 
DvíG/H ham k tebe, Pane môj
 lásG/H kou celý život svoj
 Taký, aG/H ký je, aký je
G/H 

 OdovzG/H dám viac ako viem odovzdať
G/H 
Nič si nenechám
 OdovzdG/H ám celé to, kým som a čo viem
G/H 
Všetko tebe dám

 Do tvoG/H jich rúk, tvojich rúk
G/H 

 Do tvoG/H jich rúk, tvojich rúk
G/H