Smieme stáť

c# 
 
 Smieme  stáť pred tvojím trónom
 smieme c#  stáť pred tvojou tvárou
 smieme  stáť, smieme  stáť

 Pre tvoju krv a rany
c# 
 kríž a hrob, čo zostal prázdny
f# 
 my smieme stáť, smieme stáť

 Hoden chvál od východu slnka
 hoden chvál až po jeho západ
 hoden chvál, hoden chvál