Smieme stáť

intro

1: 2x

Smieme EEstáť pred tvojím trónom
smieme c#c#stáť pred tvojou tvárou
smieme AAstáť, smieme EEstáť

chorus:

AAPre tvoju HHkrv a rany
c#c#kríž a hrob, čo EEzostal prázdny
f#f#my smieme EEstáť, smieme HHstáť

1 2x

chorus 2x

2: 2x

Hoden chvál od východu slnka
hoden chvál až po jeho západ
hoden chvál, hoden chvál

chorus až do het