Kráľ slávy

 
 Kristus, Kráľ slávy, zostúpil do tmy
 zažiaril blúdiacim, strateným
 Kristus, Kráľ slávy, Syn večného Otca
 Pán slúžiaci, poníže

 Vidiac kríž si neváhal
 s Otcom zmieril, hriechy sňal

 Svätý, vyvýšený a predsa dbáš o nás
 Veľký a všemocný a predsa prichádzaš
 Slávny, zvrchovaný a predsa ľúbiš nás
 Silný, nekonečný a predsa blízky nám