Kráľ slávy

 
 Kristus, Kráľ slávy, zostúpil do tmy
 zažiaril blúdiacim, strateným
 Kristus, Kráľ slávy, Syn večného Otca
 Pán slúžiaci, poníže

 Vidiac kríž si  neváhal
 s Otcom zmieril, hriechy sňal

 Svätý, vyvýšený  a predsa dbáš o nás
 Veľký a všemocný  a predsa  prichádzaš
 Slávny, zvrchovaný  a predsa ľúbiš nás
 Silný, nekonečný  a predsa blízky nám