Kráľ slávy

intro

1:

Kristus, Kráľ CCslávy, zostúpil FFdo tmy
zažiaril GGblúdiaCCcim, strateFFným
Kristus, Kráľ CCslávy, Syn večného FFOtca
Pán GGslúžiaCCci, ponížeFF

prechorus:

Vidiac FFkríž si aaneváGGhal
s Otcom FFzmieril, aahriechy GGsňal

chorus:

Svätý, vyFFvýšenýaa a predsa CCdbáš o GGnás
Veľký a FFvšemocnýaa a predsaCC pricháGGdzaš
Slávny, zvrFFchovanýaa a predsa CCľúbiš GGnás
Silný, neFFkonečnýaa a predsa CCblízky GGnám

1

prechorus

interlude

chorus 4x