Vánok

 
 Duchu Svätý, príď a naplň nás

 Ako vánok, jarné ráno
 s prebudením prídi zas
 svojou láskou
 moje srdce tvrdé
 uzdrav, nech smiem počuť
dnes tvoj hlas

Duchu G/H Svätý, príď a naplň
nás
G/H 

 Woah, rozpáľ ma, Duchu Svätý
 Woah, osláv sa, Duchu Svätý