Si cestou

intro:

chorus 4x

Si FFcestou, po GGktorej chcem íCC
si FFpravdou, v GGktorú verCCím
FFživotoGGm si CCúGGžasaaným
FFza teboGGu túžim íCC

CHorus M 4x

Fza teboGu túžim íaasť, woah
Fza teboGu túžim íCC