Vylej, čo máš v srdci

 Vylej svoju lásku, vylej svoju moc
 Vylej svojho Ducha, príď na pomoc
 príď k nám, príď k nám

 Príď k nám, príď k nám

 Duchu Svätý, príď k nám
 Duchu Svätý, príď k nám
 ako rieka života
 ako mocný oceán

 Vylej, čo máš v srdci, čo cítiš k nám
 Vylej svojho Ducha, zastaň sa nás
 príď k nám, príď k nám