Bez lásky

 
Aj keby som rozprával
 jazykmi anjelov
 lásky by som nemal
 som len cvendžiaci kov

 Keby som mal dar proroctva
 poznal všetky tajomstvá
 a mal takú silnú vieru
 že by som vrchy prenášal

 Bez lásky,  bez lásky
 nič mi to neosoží
 Bez lásky,  bez lásky
 by som nebol D/F# ničím

 Aj keby som majetok
 rozdal chudobným
 A keby som bol slávny
 v očiach ľudí úspešný

 Aj keby som dlho žil
 pri sile a v zdraví
 A do bodky splnil ciele
 všetky sny a predstavy

 Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá
 nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa
 nie je nehanebná, nie je sebecká
 nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé
 neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy

 Všetko znáša, všetko verí
všetko dúfa, vydrží
 Každý jazyk raz utíchne
 láska nikdy nezanikne