Kto nás odlúči

 Kto nás odlúči od Kristovej lásky?
 azda súženie,  úzkosť, hlad, či meč?

 V tomto všetkom slávne víťazíme, zvíťazíme

 Ani výška, ani hĺbka
 ani smrť a život nebudú nás
 môcť odlúčiť od Božej lásky
 Ak je Boh za nás

 Kto nás odlúči od Kristovej lásky?
 Azda sklamanie, bolesť, žiaľ, či hriech?

 Ani výška, ani hĺbka
 ani smrť a život nebudú nás
 môcť odlúčiť od Božej lásky
 Ak je Boh za nás
 kto je proti nám? 
 Ak je Boh za ná