Nebojím sa zlého

 
 Pán je môj pastier
 nič mi nebude chýbať
 pasie ma na zelených pašienkach
 Vedie ma k tichým vodám
 hojný život s ním G/H mám

 Pán je môj pastier
 nič mi nebude chýbať
 Vedie ma vždy po správnych chodníkoch
 Ostáva verný svojmu menu
 nikdy ma nenechá

 Aj keď budem kráčať G/H  temnotou
 nebojím sa zlého,  si so mnou
 Aj keď ešte úsvit nevidím
 v chvále ruky dvíham a verím

 Tvoj prút a palica mi sú útechou
 Chystáš mi stôl
 pred zrakom protivníkov
 Leješ mi olej na hlavu
 a kalich mi napĺňaš až po okraj

 Dobrota a milosť 
 ma budú sprevádzať
 Mnoho a mnoho dní
 budem bývať v dome Pána