Sníval si o mne

 
 Odovzdaný, celkom sám
 zaprel seba pre boží plán
 Dielo spásy, cesta ciest
 váhu sveta na pleciach niesť

 Zavrhnutý, Svetlo v tmách
 trpký kalich po kvapkách
 Hnaný láskou, plný rán
 Božia milosť dokorán

 Vzdal sa slávy, G/H  zaplatil za nás 

 Keď si visel na kríži
sníval si o mne, sníval si o mne
 Z čistej lásky na kríži
 sníval si o mne, sníval si o mne

 Najväčšia vec v dejinách
 Boh vesmíru – jeden z nás
 Dobro a zlo, krutý boj
 tvoja smrť je život môj