Meno Ježiš

 Na tomto mieste vyvýšené je
 tvoje meno, Ježiš
Žiadne iné nie

 Kto vzkriesil Lazára z  mŕtvych?
 chorobu uzdraviť vie?
 Kto slovom utíšil búrky?
 ten istý Ježiš tu je

 Ó, Ježiš, ó, Ježiš
 len v tvojom mene je spása
 Ó, Ježiš, ó, Ježiš
 pred tebou všetko sa skláňa

 Kto nasýtil zástup hladných?
 zajatým slobodu dal
 Kto zdolal diabla na kríži?
 na tretí deň z hrobu vstal

 Kto vzkriesil Lazára z mŕtvych? 
 Kto slovom utíšil búrky? 
 Kto nasýtil zástup hladných? 
 Kto zdolal diabla na kríži?