Ty sa staráš

 
Kam môžem utiecť  pred tvojím duchom
kam môžem ujsť pred tvojou tvárou?
 V najhlbšom mori,  na kraji zeme
 ma tvoja ruka povedie

Pane, ty sa staráš, nezabúdaš na mňa
 môj život držíš pevne v rukách

 Pane, ty ma skúmaš, vieš o mne všetko
 ty vieš, či sedím a či stojím
 V zime aj v ohni, v suchu aj v daždi
 ma tvoja ruka povedie

 Aj keď moje srdce  nie vždy všetko chápe
 Viac otázok než odpovedí 
G/H 
 Istejšie než vesmír, že ráno vyjde slnko
 Je, že Ty ma nikdy neopustíš
ty ma nikdy neopustíš

 Pane, Ty sa staráš
 môj život držíš pevne v rukách

Pane, ty sa staráš, nezabúdaš na mňa
 môj život držíš pevne
G/H 
 môj život držíš pevne
 Môj život držíš pevne v rukách