Márnotratný syn

 
 Opustil som domov, bez dlhých viet
 uveril som klamstvám, čo núkal svet
 Ponorený v G/H bahne sotva dýcham
 sotva dýcham

 Môj nebeský Otec, bol si tiež tam
 keď som lásku hľadal na nesprávnych miestach
 Trpezlivo G/H čakal na môj návrat
 na môj návrat

 Môj milosrdný otec, ja márnotratný syn
nechcem sa viac túlať a bez zmyslu žiť
 Môj milosrdný otec, ja márnotratný syn
chcel by som sa vrátiť, neviem, či mám síl

 Najvzácnejší poklad, tichý hlas
 maličkým a biednym sa dávaš nájsť
 Dáš mi ešte šancu? K tebe kráčam
 k tebe kráčam

 Bol som ešte diaľke, ty ma vítaš
 v ústrety mi bežíš a objímaš
 Naše slzy liečia moje vnútro
 moje vnútro

 Môj milosrdný otec, ja márnotratný syn
 tvoja vernosť je bez konca, láska bez hraníc
 Môj milosrdný otec, ja márnotratný syn
 domov, sladký domov, keď si so mnou ty

Bol som mŕtvy, G/H teraz žijem
 stratený, nájdeA7 
 Nehodný volať sa už viac G/H tvojím synom
 prišiel si s odpustením

 Môj milosrdný otec 
 ja márnotratný syn 
chcel by som sa vrátiť 
neviem, či mám síl