Ochranca

 
 Keď sa slnko skrýva,  keď sa vlna dvíha
 čierny mrak, hromy,  blesky, budia strach
 Keď sa v hluku sveta,  moja duša zmieta
 zastavím a  počúvam tvoj hlas

 NedrieG/H me ani nespí  ten, čo ma stráži
 Od ráG/H na až do noci,  život môj chráni

 Púšť sa dlho tiahne, oáza v nedohľadne
 odkiaľže teraz pomoc čakať mám
 Predo mnou skúška stojí, obor v plnej zbroji
 upriem zrak na tvoju svätú tvár

 Pán ma ochráni od všetkého zlého
 odteraz až naveky 
 Pán bude chrániť môj odchod i príchod
 odteraz až naveky 

 Pán ma ochráni od všetkého zlého
 odteraz až naveky 
 Pán bude chrániť môj odchod i príchod
 odteraz až naveky