Buď odvážny

1: 2x

Stále f#f#viac teba hľaAAdám
nechcem DDžiť bez teba
Skrze tvoj f#f#kríž znovu viAAdím
nový DDdych si mi dal

Chorus: 2x

Tak buď f#f#odvážny, môj duch
a EEber do ruky zbraň a AAsmelo vyznávaj
že Boh f#f#drží nado mnou
EEtriumfálnu stráž a AAnikdy neprestal

2: 2x

Viem, tvoja krv v mojich žilách
dáva život a smiech
Láska Otca, obeť Syna
už dávno zlomila hriech

Chorus 2x

Bridge: 2x

Veď DDon je verný KrEEáľ
DDzachováva EEzmluvy, ktoré dal
A ja DDvíťazEEím
lebo DDprijímam spásu EEako Boží dar

Chorus 2x

Interlude

Bridge 4x

Chorus 2x

outro