Buď odvážny

 Stále f# viac teba hľadám
 nechcem žiť bez teba
 Skrze tvoj f# kríž znovu vidím
 nový dych si mi dal

 Tak buď f# odvážny, môj duch
 ber do ruky zbraň a smelo vyznávaj
 že Boh f# drží nado mnou
triumfálnu stráž a nikdy neprestal

 Viem, tvoja krv v mojich žilách
 dáva život a smiech
 Láska Otca, obeť Syna
 už dávno zlomila hriech

 Veď on je verný Kráľ
zachováva zmluvy, ktoré dal
 A ja víťazím
 lebo prijímam spásu ako Boží dar