Návrat

 Návrat do hĺbok, f# vzdávam sa
 pokry ma odpustením
 Môj Pán a môj Boh, f# vzdávam sa
 utvor ma z prachu silným

 Dýchneš, ožívam, šepkáš mi
 Som s tebou tu a tvoj
 Nádej mi dávaš, šepkáš mi
 Neboj sa, milovaný

 Neboj sa, milovaný

 Z údolí na hory voláš
 už sa viac nebojím
 kráčať cez vody s vierou
 po úzkom nádvorí

 Nové cesty, čo povedú ma
 z povrchu do hĺbky
 Voláš ma potichu tam
 kde môj duch zahorí

 Ako mohutný prúd
vstúp do môjho sveta
 Napĺňaš ma bázf# ňou
 Zaplavíš ako rieka