Nad Slovenskom znie

 Nad týmto miestom znie
 nová pieseň nádeje
 že nič nie je nemož
 tým, ktorí veria

 Nad Slovenskom znie
 nová pieseň nádeje
 že nič nie je nemož
 tým, ktorí veria