Nad Slovenskom znie

1: 4x

eeNad týmto miestom CCznie
nová pieseň nádeGGje
že nič nie je nemožDD
tým, ktorí vereeia

2: 2x

Nad Slovenskom CCznie
nová pieseň nádeGGje
že nič nie je nemožDD
tým, ktorí veeeria

interlude

2 4x

interlude

1 2x

outro