Na krídlach lásky

1:

ee Voláš ma tam, kde GGtvoja sláva prebýva
DDvoláš ma tam, kde CCláska sa neskrýva
eeSilu mi dáš, GGaj keď nevládzem
len s DDtebou chcem ísť
aj keď CCstrácam už nádej

woah

GGaaeeCC

1

Woah

Chorus: 4x

eeNa krídlach lásky, Pane
GGnesieš ma neprestajne
DDVoláš ma do hĺbky
CCpreskúmať krásu krás

interlude

Woah 4x

Chorus 4x

Woah 2x

Bridge: 8x

eeKým ruky zdvihnuté CCmám
ja víťaGGzím
Kým pohľad na teba DDmám
ja mám dosť eesíl

Interlude

Chorus 2x

Woah 4x