Na krídlach lásky

 
 Voláš ma tam, kde tvoja sláva prebýva
 voláš ma tam, kde láska sa neskrýva
 Silu mi dáš, aj keď nevládzem
 len s tebou chcem ísť
 aj keď strácam už nádej

 
 Na krídlach lásky, Pane
 nesieš ma neprestajne
 Voláš ma do hĺbky
 preskúmať krásu krás

 
 Kým ruky zdvihnuté mám
 ja víťazím
 Kým pohľad na teba mám
 ja mám dosť síl

G/H