Vody živé

1:

Tak GGvolám na vody živé
čo z eehlbín sa prelejú
na prúdy DDriek, čo zaplavia nás CCcelých
A potom z GGhlbín chcem vyjsť
a kráčať eepo vodách, čo k tebe DDvedú
Chcem ťa CCviac

interlude

1

chorus: 2x

eeJežiš, CCJežiš
si mojím GGmiestom bezpečným
kde nemusím sa DDbáť
eeJežiš, CCJežiš
si mojím GGmiestom bezpečným
kde svoj úkryt DDmám

interlude

bridge:

CCV tvojom mene je každá náDDdej
eev tvojom mene radosť nájhhdem
CCv tvojom mene je uzdraveDDnie
eev tvojom mene mám spasehhnie
Ježiš, Ježiš

chorus 3x