Vody živé

 Tak volám na vody živé
 čo z hlbín sa prelejú
 na prúdy riek, čo zaplavia nás celých
 A potom z hlbín chcem vyjsť
 a kráčať po vodách, čo k tebe vedú
 Chcem ťa viac

Ježiš, Ježiš
 si mojím miestom bezpečným
 kde nemusím sa báť
Ježiš, Ježiš
 si mojím miestom bezpečným
 kde svoj úkryt mám

 V tvojom mene je každá nádej
 v tvojom mene radosť nájdem
 v tvojom mene je uzdravenie
 v tvojom mene mám spasenie
 Ježiš, Ježiš