Emanuel

intro

1: 2x

f#f#Prichádzam ťa DDchváliť, vyznať
AAkráčam k tebe, za mnou ostal EEsvet
f#f#Padám na tvár, v DDbázni volám
AAjediný si, iného tu EEniet

Prechorus 1:

DDTak chcem ťa dnes EEchváliť
DDa nad všetko EEvyvýšiť
DDTy hoden si EEslávy
ty DDEEm

Chorus: 4x

f#f#Svätý, svätý DDsi náš Pán
AApred tvojím trónom voEElám

1

Prechorus 2:

DDDnes chcem ťa len EEchváliť
DDa nad všetko EEvyvýšiť
DDTy hoden si EEslávy
ty DDEEm

Chorus 4x

Bridge: 8x

f#f# Emanuel, Emanuel
DDEmanuel, Emanuel
AAEmanuel, Emanuel
si EEBoh s nami

Chorus až do het