Emanuel

 
Prichádzam ťa chváliť, vyznať
kráčam k tebe, za mnou ostal svet
Padám na tvár, v bázni volám
jediný si, iného tu niet

 Dnes chcem ťa len chváliť
 a nad všetko vyvýšiť
 Ty hoden si slávy
 ty m

Svätý, svätý si náš Pán
pred tvojím trónom volám

 Emanuel, Emanuel
 Emanuel, Emanuel
 Emanuel, Emanuel
 si Boh s nami