Temnota padá

 Napriek vodám, čo sa na mňa valia
 napriek túžbam, čo sa rúcajú
 Moja chvála bude stále znieť
 moje srdce vo

 Nech znie dnes pieseň nová
 zdvihni ma k nebu znova
 nech počujem zas slová pravdivé
 Veď ma do hlbín k tebe
 do tvojej lásky, Pane
 nech horím vášňou ako prvýkrát

 Temnota padá
 temnota padá
 keď Kráľ so svetlom
 vstupuje k nám

 Moc klamstiev padá
 moc klamstiev padá
 keď Kráľ so svetlom
vstupuje k nám

 
 Svetlo vládne a víťazí
 svetlo vládne a víťazí
 svetlo vládne a víťazí

 Temnota padá
 temnota padá
 keď Kráľ so svetlom
vstupuje k nám