Chcem stále viac

 
 Celý vesmír spieva
 o tvojej sláve, Kráľ
 Celá zem sa skláňa
 ku tvojim nohám, Kráľ

 Svätý, svätý, svätý Boh
 Svätý, svätý, svätý Boh

 Chcem stále viac
 viac teba, Kráľ
 príď k c# nám

 Túžim vidieť tvoju tvár
ó, môj c# Pán