Viac lásky

 Viac lásky,  viac sily
 viac túžim teba mať
 Viac lásky,  viac moci
 viac túžim si vziať

 Teba chváliť chcem
všetkou silou
 Teba chváliť chcem
srdcom celým
 Teba chváliť chcem
mysľou celou

 Ty si môj n
 ty si môj Pán

 Teba chváliť chcem
všetkou silou
 Teba chváliť chcem
srdcom celým
 Teba chváliť chcem
mysľou celou

 Ty si môj n
 ty si môj n
 Ty si môj n
 ty si môj Pán