Víťaz

 
 Slúžiaci kráľ na kríži umrieť šiel
 za náš hriech on sám trpel
 Vydýchol a dal život za nás
 môj Pán

 Spasiteľ, svätú krv prelial
 Baránok, umrel miesto nás
 na seba vzal ťažkosť všetkých dní
 keď umieral na kríži v bolesti

 No v tretí deň hrob sa otvára
 a Ježiš Kráľ z mŕtvych vstáva
 strach odchádza a smrť silu stráca
 On zvíťazil, nám nový život dal

 
 Nad každý strach, ktorý vládol
 nad každou hanbou a pádom
 Boh, moja láska a nádej
 víťazne nad všetkým vládne

 Nad každú bolesť a smútok
 nad každou slzou a búrkou
 Boh, moja radosť a vášeň
 víťazne nad všetkým vládne

 S ním môžem snívať odvážne
 s ním každé úskalie zvládnem
 On, ktorý krídla mi dáva
 víťazne nad všetkým vládne