Pred tebou sa vzdám

 Pred tebou sa vzdám, môj Boh
 tebe život dám, môj Kráľ
 Nová pieseň znie
 k tvojej sláve, Kráľ

 Príď kráľovstvo k nám, tvoja sláva
 dnes povstáva armáda Kráľa
 Tvoja pieseň znie
 tvoja pieseň znie