Spasiteľ (remake)

 Na zem v prach padám
 vzdávam hold, že si môj Kráľ
 Vznešený Boh
milosrdný a krásny k nám

 Si svetlom v tmách, si nádejou
 si hoden piesní chvál
 Si Kristus Kráľ, si záchranou
 nám svoju milosť zjav

Ježiš, on premohol smrť
 keď z mŕtvych vstal
Ježiš, zachránil svet
 keď seba nám dal

 Mám novú tvár a nový sen
novú pieseň tebe len
 Mám nový hlad a nový smer
nový ľud, tak chvej sa zem