Svätá radosť

intro

1: 2x

Nech je eeuvoľnená svätá radosť v nás
CCuvoľnený tvoj Duch, môj Pán
GGPríď a daj sa nám DDnapiť

interlude

1 2x

interlude

2: 3x

Chcem eevidieť teba, Kráľ
CCvidieť tvoju tvár
Počuť GGtvoje srdce biť
na DDzemi ako v nebi

1 2x

outro