Svätá radosť

 Nech je uvoľnená svätá radosť v nás
uvoľnený tvoj Duch, môj Pán
Príď a daj sa nám napiť

 Chcem vidieť teba, Kráľ
 vidieť tvoju tvár
 Počuť tvoje srdce biť
 na zemi ako v nebi