Zjav svoju slávu

 Vo všetkých mojich dňoch
 chcem ťa nájsť stále viac
vidieť tvoju krásu
 uzrieť tvoju tvár

Slávny, slávny Boh
 tvoj plameň nás strávi, môj Pán

 Ty si nebo otvoril
 svoje dedičstvo nám dal
 prvú lásku zapálil
 Ja ťa milujem, môj Kráľ

 
 Zjav svoju slávu
 zjav svoju slávu nám

 Toto je deň, kedy vstúpiť chcem
 do tvojej slávy, Kráľ
 tak vyznávam
 že to je deň, kedy si pýtam viac
 Ty si kráľov Kráľ
 zošli oheň k nám