Zjav svoju slávu

intro

1: 2x

Vo CCvšetkých mojich dňoch
chcem ťa GGnájsť stále viac
CCvidieť tvoju krásu
a GGuzrieť tvoju tvár

chorus: 2x

GGSlávny, DDslávny CCBoh
tvoj GGplameň nás DDstrávi, môj ccPán

2:

Ty si nebo otvoril
svoje dedičstvo nám dal
prvú lásku zapálil
Ja ťa milujem, môj Kráľ

chorus 2x

interlude

Woah

bridge: 6x

Zjav svoju aaslávuCC
zjav svoju GGslávu námDD

interlude

bridge 2: 3x

Toto je aadeň, kedy CCvstúpiť chcem
do tvojej GGslávy, Kráľ
tak DDvyznávam
že to je aadeň, kedy si CCpýtam viac
Ty si GGkráľov Kráľ
zošli DDoheň k nám