Jak je dobre, jak je blaho

intro

chorus: 2x

DDJak je dobre, jak je blaho
GGtam, kde bratia DDžijú svorne
Jak je dobre, jak je blaho
AAtam, kde je DDPán

bridge 1: 2x

DDSpievam GGPánoDDvi, spievam AAPánoDDvi

1: 2x

V DDradosti Pánovej je GGmoja siDDla
V radosti Pánovej je AAmoja siDDla

chorus 2x

bridge 2: 2x

Spievaj Pánovi, spievaj Pánovi

2: 2x

V radosti Pánovej je tvoja sila
V radosti Pánovej je tvoja sila

chorus 2x

bridge 2 2x

3: 2x

V radosti Pánovej je naša sila
V radosti Pánovej je naša sila

interlude

3 2x