Jak je dobre, jak je blaho

Jak je dobre, jak je blaho
tam, kde bratia žijú svorne
 Jak je dobre, jak je blaho
tam, kde je Pán

Spievam Pánovi, spievam Pánovi

 radosti Pánovej je moja sila
 V radosti Pánovej je moja sila

 Spievaj Pánovi, spievaj Pánovi

 V radosti Pánovej je tvoja sila
 V radosti Pánovej je tvoja sila

 V radosti Pánovej je naša sila
 V radosti Pánovej je naša sila