Pred tebou

intro

chorus:

AAPred tebou, môj DDPán, sa AAvzdám
f#f#pred tebou na EEkolená paDDAAm
AAPred tebou, môj DDKráľ a AAPán
f#f#pred tebou na EEtvári vyzDDAAvam

1:

f#f#Iba ty EEvládneš DDsvojou siAAlou
f#f#v sprievode EEvíťaznom DDvodíš si AAma
f#f#Za tebou EEpôjdem DDsvetlom i AAtmou
veď DDty si môj AAPán, EEhoden si AAchvál

chorus

2:

Iného bližšieho na nebi niet
on pre mňa vydobyl tisícky liet
V otcovom náručí tam ma ukrýva
veď on je môj Pán, hoden je chvál

modulácia + chorus:

GGPred tebou, môj CCPán, sa GGvzdám
eepred tebou na DDkolená paCCGGm
GGPred tebou, môj CCKráľ a GGPán
eepred tebou na DDtvári vyzCCGGvam

3:

eeŽe si ma DDzlomil, CCzískal si GGma
eeza mňa si DDzaplatil CCkrvou svoGGjou
eeV tebe DDsom CCslobodGG
CCmôj GGBoh a Pán, DDhoden si CCchvál

modulácia + chorus:

HHPred tebou, môj EEPán, sa HHvzdám
g#g#pred tebou na F#F#kolená paEEHHm
HHPred tebou, môj EEKráľ a HHPán
g#g#pred tebou na F#F#tvári vyzEEHHvam

4:

g#g#Iba ty F#F#vládneš EEsvojou siHHlou
g#g#v sprievode F#F#víťaznom EEvodíš si HHma
g#g#Za tebou F#F#pôjdem EEsvetlom i HHtmou
veď EEty si môj HHPán, F#F#hoden si EEchvál

modulácia + chorus:

AAPred tebou, môj DDPán, sa AAvzdám
f#f#pred tebou na EEkolená paDDAAm
AAPred tebou, môj DDKráľ a AAPán
f#f#pred tebou na EEtvári vyzDDAAvam

outro