Sen

Pane, Pane, ja túžim snívať tvoj sen

 V tebe som našiel svojho Kráľa
 Záchrancu a Pána
 pozvanie k čistote, slobodu ku chvále
 Chcem viac teba mať

 Tam, kde nie je, tam ty dávaš
 túžby a sny o novom
 prinášaš nové, premieňaš staré
 Chcem viac teba mať

 Viem, že hľadáš tých, čo budú s tebou
 stáť a snívať tvoje sny
 Sny o zmenách, o prebudení
 o chodení s tebou