Pastier

intro

chorus: 4x

f#f#Pán je môj DDpastier, nič mi AAnechýbaEE

1:

f#f#Pán je môj DDpastier, nič mi AAnechýbaEE
f#f#pasie DDma na zeleAAných pasienEEkoch
f#f#vodí DDma k tichým AAvodám
EEdušu mi f#f#osviežuje
DDvodí AAma po správnych EEchodníkoch

chorus 4x

2:

Aj keby som mal ísť tmavou dolinou
nebudem sa báť zlého, lebo ty si mnou
Tvoj prút, tvoja palica, tie sú mi útechou

chorus 4x

3:

Prestieraš mi stôl
pred očami mojich protivníkov
leješ mi olej na hlavu
môj kalich mi napĺňaš až po okraj
až po okraj, Pane môj

interlude

4:

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať
po všetky dni môjho života
a budem bývať v dome Pánovom
mnoho a mnoho dní

chorus 8x