Pán zástupov

1: 2x

Ty si DDPánom GGzástuDDpovGG
Ty si DDKráľom GGnároAAdov
Keď GGty vládneš DDnám
AApokoj v sebe hhmám
GGLáskou nás DDuzdraAAvuješ z DDrán

interlude

2: 2x

Tebe spievam pieseň chvál
kladiem seba na oltár
Keď ty vládneš nám
pokoj v sebe mám
Láskou nás uzdravuješ z rán

interlude + modulácia

1:

Ty si EEPánom AAzástuEEpovAA
Ty si EEKráľom AAnároHHdov
Keď AAty vládneš EEnám
HHpokoj v sebe c#c#mám
AALáskou nás EEuzdraHHvuješ z EErán

2:

Tebe spievam pieseň chvál
kladiem seba na oltár
Keď ty vládneš nám
pokoj v sebe mám
Láskou nás uzdravuješ z rán

outro