Nádherný

rap 1:

Zoberiem si mikrofón a poviem pár
krátkych viet o mojom Bohu
tak ako to vidím a ako to cítim
a dúfam, že zvládnem aspoň túto slohu
Hodím tam trochu rapu
a snáď to nebude tak veľmi na škodu
ten, kto je Boží, nech sa kľudne pridá
nech má radosť, radosť a pohodu

Môj Boh je plný moci, môj Boh je plný slávy
a v ňom pramení skutočné šťastie
sloboda, nádej a život pravý
preto ťa teraz, Kráľu môj, chválim
preto ti skúšam nájsť ten vhodný rým
celý a naveky len tebe patrím
preto ti z môjho srdca hovorím

chorus:

eeNádherný, GGBoh plný moci
AAtebe, Pane, patrí chvála
CCty si Boh a Pán

eeNádherný, GGBoh plný slávy
AAja som šťastný, že ťa poznám
CCže ťa, Pane, mám

rap 2:

Som šťastný, že ťa poznám, že ťa Pane mám
lebo viem odkiaľ som prišiel
kto som a kam sa uberám
Ty si ma poznal, ty si ma hľadal
keď som bol slepý, keď som sa smial
tak veľmi, tak veľmi si ma miloval
že si za mňa svoj život dal

bridge:

eeS tebou aj hviezdy svietia krajšie
GGS tebou sa dýcha a kráča ľahšie
AAS tebou mám vyhraté boje zajtrajšie
CCja som ťa nehľadal, no ty si ma našiel

chorus

rap 3:

Zobral som si mikrofón
a povedal pár krátkych viet o mojom Bohu
tak ako to vidím, ako to cítim a dúfam
že som zvládol túto slohu
Hodil som tam trochu, trochu rapu
no a snáď to nebolo na škodu
ten, kto je Boží, nech sa kľudne pridá
nech má radosť, radosť a pohodu

bridge

chorus

rap 4:

On je jediný Boh a jediný Pán
stále tak verný a dobrý k nám
na kríži zomrel a z hrobu vstal
On porazil smrť, On je večný kráľ

interlude

outro