Nádherný

 Zoberiem si mikrofón a poviem pár
 krátkych viet o mojom Bohu
 tak ako to vidím a ako to cítim
 a dúfam, že zvládnem aspoň túto slohu
 Hodím tam trochu rapu
 a snáď to nebude tak veľmi na škodu
 ten, kto je Boží, nech sa kľudne pridá
 nech má radosť, radosť a pohodu

 Môj Boh je plný moci, môj Boh je plný slávy
 a v ňom pramení skutočné šťastie
 sloboda, nádej a život pravý
 preto ťa teraz, Kráľu môj, chválim
 preto ti skúšam nájsť ten vhodný rým
 celý a naveky len tebe patrím
 preto ti z môjho srdca hovorím

Nádherný, Boh plný moci
tebe, Pane, patrí chvála
ty si Boh a Pán

Nádherný, Boh plný slávy
ja som šťastný, že ťa poznám
že ťa, Pane, mám

 Som šťastný, že ťa poznám, že ťa Pane mám
 lebo viem odkiaľ som prišiel
 kto som a kam sa uberám
 Ty si ma poznal, ty si ma hľadal
 keď som bol slepý, keď som sa smial
 tak veľmi, tak veľmi si ma miloval
 že si za mňa svoj život dal

S tebou aj hviezdy svietia krajšie
S tebou sa dýcha a kráča ľahšie
S tebou mám vyhraté boje zajtrajšie
ja som ťa nehľadal, no ty si ma našiel

 Zobral som si mikrofón
 a povedal pár krátkych viet o mojom Bohu
 tak ako to vidím, ako to cítim a dúfam
 že som zvládol túto slohu
 Hodil som tam trochu, trochu rapu
 no a snáď to nebolo na škodu
 ten, kto je Boží, nech sa kľudne pridá
 nech má radosť, radosť a pohodu

 On je jediný Boh a jediný Pán
 stále tak verný a dobrý k nám
 na kríži zomrel a z hrobu vstal
 On porazil smrť, On je večný kráľ